Privacy Statement

Persoonlijke gegevens

Dekker Creatieve Media bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Dekker Creatieve Media worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Dekker Creatieve Media voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

• Dekker Creatieve Media gebruikt de gegevens die worden verzameld, om de services te bieden die door u worden verzocht. De services kunnen bestaan uit het weergeven van aangepaste inhoud en advertenties.

• Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over producten of services die worden geleverd door Dekker Creatieve Media en om u enquêtes te sturen die voor u relevant zijn en die betrekking hebben op onze services.

• Door Dekker Creatieve Media worden klantenlijsten niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden. In een enkel geval worden er gegevens verstrekt aan andere bedrijven die ons helpen bij het aanbieden van bepaalde services.

Cookies

Dekker Creatieve Media kan gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van Dekker Creatieve Media te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Internetsites van derden

Op de site van Dekker Creatieve Media treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Dekker Creatieve Media  kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Dekker Creatieve Media heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over producten en diensten van Dekker Creatieve Media door dit te melden bij navolgend adres:

Hortensiastraat 10, 8922 HD Leeuwarden of stuur een email naar: info@dekker.frl 

Wijzigingen

Dekker Creatieve Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Dekker Creatieve Media.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 24 juli 2017